Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1846

Data ogłoszenia: 2022-09-01

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

 • Data aktu prawnego: 2022-07-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-10-02

  z wyjątkiem art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które weszły w życie z dniem 2 września 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 481 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (art. 35)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 146 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 23)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 260 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (art. 31)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1043 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1057 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 30)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1079 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 33)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1317 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1354 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 36)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1899 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 21)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1984 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 26)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 22)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2351 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 19)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 146 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (art. 29)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 176 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 27)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 34)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 461 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 28)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 503 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 25)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 505 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 514 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 765 Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (art. 20)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 32)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 24)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1275 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 38)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1728 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 14)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień