Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty

 • Data aktu prawnego: 2020-12-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-04-16

  z wyjątkiem art. 83 pkt 9 lit. a, który wszedł w życiem 16 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 11
 • Dz.U. 2024 r. poz. 257 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1860 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 950 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 932 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 784 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece
 • Dz.U. 2022 r. poz. 734 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 153 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2494 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1922 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1254 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
 • M.P. 2021 r. poz. 498 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich
 • Brak niezrealizowanych upoważnień