Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2025

Data ogłoszenia: 2022-09-30

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

 • Data aktu prawnego: 1997-08-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 274
 • M.P. 2010 r. Nr 10 poz. 102 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii „Historia jazdy polskiej” — Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
 • M.P. 2010 r. Nr 9 poz. 81 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
 • M.P. 2010 r. Nr 4 poz. 34 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł „Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010” oraz terminów wprowa¬dzenia ich do obiegu
 • M.P. 2010 r. Nr 3 poz. 18 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł upamiętniających 65. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 221 poz. 1740 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej Państwa
 • M.P. 2009 r. Nr 75 poz. 934 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii „Miasta w Polsce” — Trzebnica oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
 • M.P. 2009 r. Nr 75 poz. 933 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, proby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł z serii „Polscy Malarze XIX/XX wieku” — Władysław Strzemiński (1893—1952) oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
 • M.P. 2009 r. Nr 75 poz. 932 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł upamiętniających Polaków ratujących Żydów — Irena Sendlerowa, Zofia Kossak i siostra Matylda Getter oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
 • M.P. 2009 r. Nr 75 poz. 931 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii „Miasta w Polsce” — Jędrzejów oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
 • M.P. 2009 r. Nr 64 poz. 852 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 37 zł upamiętniających 25. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
 • M.P. 2009 r. Nr 61 poz. 817 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
 • M.P. 2008 r. Nr 82 poz. 724 -  Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
 • M.P. 2006 r. Nr 70 poz. 712 -  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
 • Dz.U. 2004 r. Nr 107 poz. 1139 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące wrozliczeniach pieniężnych irozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień