Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • Data aktu prawnego: 2003-11-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2–4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które weszły w życie z dniem 15 stycznia 2004 r.;
  2) art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 7 ust. 8 i art. 14a ust. 2, które weszły w życie z dniem 15 marca 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • Dz.U. 2004 r. Nr 187 poz. 1941 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania
 • Dz.U. 2004 r. Nr 198 poz. 2036 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich
 • Dz.U. 2004 r. Nr 211 poz. 2150 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy technicznej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 238 poz. 2391 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
 • Dz.U. 2004 r. Nr 245 poz. 2464 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
 • Dz.U. 2004 r. Nr 286 poz. 2870 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
 • Brak niezrealizowanych upoważnień