Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • Data aktu prawnego: 2003-11-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2–4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które weszły w życie z dniem 15 stycznia 2004 r.;
  2) art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 7 ust. 8 i art. 14a ust. 2, które weszły w życie z dniem 15 marca 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • Dz.U. 2005 r. Nr 13 poz. 100 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. wsprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1220 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
 • Dz.U. 2019 r. poz. 655 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1281 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz o wypłatę tej pomocy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1284 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy
 • Dz.U. 2024 r. poz. 455 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
 • Brak niezrealizowanych upoważnień