Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2063

Data ogłoszenia: 2022-10-07

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

 • Data aktu prawnego: 2001-05-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

  z wyjątkiem przepisów art. 9 pkt 8, art. 16 pkt 10, art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 1 pkt 5 i art. 31, które weszły w życie z dniem 7 lipca 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 60
 • M.P. 2021 r. poz. 289 -  Zarządzenie nr 20 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
 • Dz.U. 2005 r. Nr 33 poz. 295 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym — tachografów samochodowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 37 poz. 328 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 15 lutego 2005 r. wsprawie jednolitości miar idokładności pomiarów związanych zobronnością ibezpieczeństwem państwa
 • Dz.U. 2010 r. Nr 56 poz. 341 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar
 • Dz.U. 2021 r. poz. 373 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • M.P. 2021 r. poz. 513 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
 • Dz.U. 2005 r. Nr 69 poz. 615 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 92 poz. 615 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 101 poz. 678 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 101 poz. 679 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 106 poz. 716 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody
 • Dz.U. 2007 r. Nr 105 poz. 717 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 759 -  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • M.P. 2020 r. poz. 788 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
 • Dz.U. 2013 r. poz. 808 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
 • Dz.U. 2009 r. Nr 98 poz. 820 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 104 poz. 862 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 885 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
 • Dz.U. 2023 r. poz. 942 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 969 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień