Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

 • Data aktu prawnego: 2022-10-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-10-18

  z wyjątkiem:
  1) art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.;
  2) art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 pkt 4, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 48)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 41)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 39)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1973 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 43)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 47)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 44)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 202 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 49)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 699 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 45)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1006 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 46)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 42)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1747 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (art. 50)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 51)
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 1 i art. 3 pkt 24) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1785 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1704
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 56) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
  • Dz.U. 2023 r. poz. 295 - (art. 9) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 269
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 - (art. 62) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 - (art. 37) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2127
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2443 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień