Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2180

Data ogłoszenia: 2022-10-25

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-10-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 5 lit. b i c i pkt 6–8 oraz art. 5 pkt 6 lit. b i c i pkt 7–9, które weszły w życie z dniem 25 października 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  2) art. 14 pkt 4, który wszedł w życie z dniem 25 października 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.;
  3) art. 1 pkt 2–4, pkt 5 lit. a i d, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11, 12, pkt 23 lit. e i lit. f tiret pierwsze, pkt 28 i 32–35, art. 5 pkt 1–5, pkt 6 lit. a, pkt 15, pkt 16 lit. c i lit. d tiret pierwsze, pkt 18 i pkt 19 lit. a tiret pierwsze i lit. b–d, art. 7 pkt 3, art. 10, art. 20 ust. 3–5 i 9–12, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 oraz art. 25, które weszły w życie z dniem 26 października 2022 r.;
  4) art. 9 pkt 1 i 3 i art. 26 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2022 r.;
  5) art. 9 pkt 2, art. 11, art. 12 i art. 16–19, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2022 r.;
  6) art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 1 i 2, art. 13 i art. 24 ust. 1–4, które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.;
  7) art. 4, art. 6 pkt 2 i pkt 3 w zakresie art. 84a § 3, 5 i 6, art. 8 i art. 26 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.;
  8) art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 4 i art. 24 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;
  9) art. 14 pkt 2, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1043 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5, art. 15 pkt 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1, art. 14 pkt 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 111 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 143 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 593 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 761 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1488 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (art. 16)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 14) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 18) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień