Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2461

Data ogłoszenia: 2022-11-30

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-10-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-03-01

  z wyjątkiem art. 10, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1255 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1867 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 504 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1006 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2287 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 2)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień