Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2492

Data ogłoszenia: 2022-12-02

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

 • Data aktu prawnego: 2002-07-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 11
 • M.P. 2023 r. poz. 865 -  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 127.3.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1888 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1202 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1177 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 72 poz. 384 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 256 poz. 2144 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 26 poz. 228 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
 • M.P. 2004 r. Nr 11 poz. 176 -  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. wsprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 169 poz. 1646 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 169 poz. 1645 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. wsprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 72 poz. 652 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Brak niezrealizowanych upoważnień