Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2640

Data ogłoszenia: 2022-12-15

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2 i art. 35, które weszły w życie z dniem 16 grudnia 2022 r.;
  2) art. 1 pkt 4 lit. c i pkt 13 oraz art. 12 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 16 marca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 446 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 275 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 187 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 660 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 905 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 924 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1302 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1488 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1523 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2277 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2283 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2342 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2360 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień