Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2666

Data ogłoszenia: 2022-12-19

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

 • Data aktu prawnego: 2022-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 48)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2170 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (art. 52)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 11 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (art. 53)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2447 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (art. 56)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 318 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 43)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 690 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 923 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 42)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1076 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (art. 54)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1343 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 46)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 51)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1533 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 44)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1550 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (art. 55)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1863 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 50)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2082 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 49)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2175 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 47)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 2777 - (art. 1) Ustawa z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2479 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r. sygn. akt K 1/23
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 19) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1586 - (art. 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień