Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2707

Data ogłoszenia: 2022-12-21

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 17, który wszedł w życie z dniem 22 grudnia 2022 r., z mocą od dnia 7 lipca 2022 r.;
  2) art. 10, który wszedł w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.;
  3) art. 1 pkt 30, art. 3, art. 4 pkt 2–4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 pkt 1, art. 14, art. 15 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 21 ust. 3 pkt 5, pkt 15 i pkt 24, art. 2 oraz art. 16 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 675 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (art. 11)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1535 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2192 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 143 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 1 i art. 16 pkt 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 761 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2224 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2483 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 2 i art. 16 pkt 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2506 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień