Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Data aktu prawnego: 2022-11-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-01-06
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 481 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (art. 63)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 846 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (art. 59)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1775 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (art. 61)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2001 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (art. 57)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2157 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 60)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2422 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 62)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2629 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (art. 58)
  Liczba aktów wykonawczych: 8
 • Dz.U. 2023 r. poz. 567 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch
 • Dz.U. 2023 r. poz. 495 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 29 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 22 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków
 • Dz.U. 2023 r. poz. 15 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 9 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej metody identyfikacji koni rasy trakeńskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 4 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2829 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 24 ust.8

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch, w tym wzór tych kolczyków oraz ich specyfikację techniczną, mając na względzie ochronę zdrowia loch i zapewnienie trwałości informacji umieszczonych na tych kolczykach.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 47

  Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, środki, o których mowa wart. 269 ust. 1 lit.e rozporządzenia2016/429, mając na względzie cele określone w art. 108 ust. 1 lit.a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.

   

   

   

   

  [Szczegóły]