Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 • Data aktu prawnego: 2018-10-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 124 pkt 4 lit. b, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2) art. 49 ust. 5 i 6, który wszedł w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;
  3) art. 77 ust. 3 pkt 4, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  4) art. 23 ust. 5 i 6, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2467 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2148 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1742 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1198 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1102 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1034 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia
 • Dz.U. 2019 r. poz. 613 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 467 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień