Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2020 r. poz. 462 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 653 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 141 poz. 1492 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Dz.U. 1997 r. Nr 9 poz. 43 - (art. 26) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
 • Dz.U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 - (art. 36) Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
 • Dz.U. 1996 r. Nr 23 poz. 102 - (art. 1) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 65 poz. 285 - Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 1 poz. 3 - (art. 6) Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 1993 r. Nr 40 poz. 180 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Dz.U. 1992 r. Nr 6 poz. 20 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Dz.U. 1991 r. Nr 34 poz. 151 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 92 poz. 541 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Dz.U. 1990 r. Nr 43 poz. 253 - (art. 3) Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego.
  Liczba aktów wykonawczych: 40
 • Dz.U. 2017 r. poz. 748 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1023 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 310 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
 • Dz.U. 2013 r. poz. 929 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
 • Dz.U. 2013 r. poz. 869 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
 • Dz.U. 2013 r. poz. 863 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast
 • Dz.U. 2012 r. poz. 873 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy
 • Dz.U. 2011 r. Nr 158 poz. 937 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin
 • Dz.U. 2009 r. Nr 120 poz. 1000 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
 • Dz.U. 2008 r. Nr 137 poz. 860 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
 • Dz.U. 2007 r. Nr 136 poz. 961 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
 • Dz.U. 2005 r. Nr 141 poz. 1185 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
 • Dz.U. 2004 r. Nr 169 poz. 1767 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta
 • Dz.U. 2003 r. Nr 134 poz. 1248 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin imiast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
 • Dz.U. 2002 r. Nr 93 poz. 822 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie ustalenia granic niektórych gmin imiast oraz nadania miejscowości statusu miasta
 • Dz.U. 2001 r. Nr 121 poz. 1307 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków
 • Dz.U. 2001 r. Nr 116 poz. 1242 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin
 • Dz.U. 2000 r. Nr 117 poz. 1231 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast
 • Dz.U. 2000 r. Nr 117 poz. 1230 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin
 • Dz.U. 2000 r. Nr 66 poz. 800 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
 • Brak niezrealizowanych upoważnień