Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 180

Data ogłoszenia: 2023-01-26

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

 • Data aktu prawnego: 2022-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-02-10
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 158 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 41)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 593 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 43)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 660 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 39)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 42)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 924 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 38)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 36)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2774 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych z Systemu Informacji Finansowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień