Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 185

Data ogłoszenia: 2023-01-27

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-01-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-01-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 1:
  a) pkt 3 lit. b tiret pierwsze, który wszedł w życie z dniem 1 lutego 2023 r.,
  b) pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8, który wszedł w życie z dniem 3 kwietnia 2023 r.,
  c) pkt 8:
  – lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c–17f, które weszły w życie z dniem 1 marca 2023 r.,
  – lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.,
  d) pkt 9 lit. c i d, które weszły w życie z dniem 28 stycznia 2023 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.,
  e) pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a–c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32, które weszły w życie z dniem 28 stycznia 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.,
  f) pkt 21 lit. g i h, które wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.;
  2) art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4, które weszły w życie z dniem 28 stycznia 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.;
  3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.;
  4) art. 13, który wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 r.;
  5) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1082 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1961 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1992 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2224 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2333 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (art. 19)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 377 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 684 Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (art. 20)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1061 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1264 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1666 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2597 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2702 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 103 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 129 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (art. 21)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 171 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 519 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 13)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • M.P. 2023 r. poz. 329 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • M.P. 2023 r. poz. 141 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 4 ust. 4 pkt 14a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień