Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 212

Data ogłoszenia: 2023-01-31

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-01-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-02-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1, pkt 9 lit. a, pkt 20, 21, 26, 33, 34, 37, 43, 48, 50, 53, pkt 55 lit. c, pkt 57, 58, 63, 64 i 68 oraz art. 7, art. 11 i art. 12, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 49 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.;
  3) art. 1 pkt 23, 24 i 65, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.;
  4) art. 1 pkt 7, 14, 15, 28, 31, pkt 45 lit. a i lit. b w zakresie dodawanego ust. 9b, pkt 46, 47, pkt 49 lit. c, pkt 54, pkt 55 lit. b, pkt 56 i 60 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2006 r. Nr 94 poz. 648 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Katolickiej w Warszawie z budżetu państwa (art. 2)
  • Dz.U. 2006 r. Nr 94 poz. 649 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa (art. 3)
  • Dz.U. 2006 r. Nr 94 poz. 650 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie z budżetu państwa (art. 4)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 574 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2401 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień