Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2006-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-12-26

  z wyjątkiem art. 38, 39 i 44–50, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 333
 • Dz.U. 2024 r. poz. 1052 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Dz.U. 2024 r. poz. 1042 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2024 r. poz. 902 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2024 r. poz. 901 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2024 r. poz. 705 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2024 r. poz. 687 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2024 r. poz. 654 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2024 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Dz.U. 2024 r. poz. 571 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Dz.U. 2024 r. poz. 526 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego
 • M.P. 2024 r. poz. 452 -  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”
 • M.P. 2024 r. poz. 323 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”
 • Dz.U. 2024 r. poz. 308 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2024 r. poz. 261 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) NEXT Polska–Ukraina
 • M.P. 2024 r. poz. 245 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027
 • M.P. 2024 r. poz. 239 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) Litwa–Polska
 • M.P. 2024 r. poz. 238 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg Europa 2021–2027
 • M.P. 2024 r. poz. 232 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 marca 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy (Interreg VI-A) Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)
 • M.P. 2024 r. poz. 211 -  Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
 • M.P. 2024 r. poz. 176 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg V-A Polska–Niemcy/Saksonia
 • M.P. 2024 r. poz. 167 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2024 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej program współpracy Interreg V-A Polska–Dania–Niemcy–Litwa–Szwecja (Południowy Bałtyk)
 • Brak niezrealizowanych upoważnień