Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 261

Data ogłoszenia: 2023-02-08

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-01-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-03-11

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 4 w zakresie dodawanych przepisów art. 8a ust. 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 9 sierpnia 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 17, pkt 18 lit. b–d i pkt 22 lit. a oraz art. 18 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2024 r.;
  3) art. 2, art. 5 pkt 2 i 5, art. 8 pkt 9 i 18 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem 23 lutego 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2036 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (art. 6)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2175 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2197 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1955 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 457 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 515 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1061 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1624 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1650 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1694 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2257 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień