Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 285

Data ogłoszenia: 2023-02-13

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

 • Data aktu prawnego: 2020-11-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-10-05

  z wyjątkiem:
  1) art. 145 i art. 146, które weszły w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.;
  2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które weszły w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.;
  3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które weszły w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.;
  4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5–7, art. 54 ust. 1–5 oraz art. 57 ust. 4, które weszły w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.;
  5) art. 9 ust. 1 pkt 1–6 i 8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 58 ust. 1 pkt 4, art. 63, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 (1 października 2024 r. - Dz. U. 2023 r. poz. 1077, 2540 i 2764);
  6) art. 122, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  7) (uchylony);
  8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;
  10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;
  11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3–21, art. 93, art. 96 pkt 1–17 i 19, art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2634 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1077 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1611 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1503 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1501 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1202 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień