Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • Data aktu prawnego: 2020-02-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2020-03-14

  z wyjątkiem art. 46 pkt 2–10, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2404 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej inspekcji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2009 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1589 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
 • Dz.U. 2020 r. poz. 844 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy
 • Dz.U. 2020 r. poz. 618 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 466 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej inspekcji
 • Brak niezrealizowanych upoważnień