Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 295

Data ogłoszenia: 2023-02-14

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-02-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-02-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.;
  2) art. 10 pkt 1, 4–9, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 699 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2625 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 120 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 141 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 169 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 269 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 9)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień