Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 326

Data ogłoszenia: 2023-02-21

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej

  • Data aktu prawnego: 2023-01-26
  • Data wejścia w życie aktu: 2023-05-22
  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 - (art. 18) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
    Liczba aktów wykonawczych: 2
  • Dz.U. 2023 r. poz. 974 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
  • Dz.U. 2023 r. poz. 971 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rejestru fundacji rodzinnych
  • Brak niezrealizowanych upoważnień