Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 347

Data ogłoszenia: 2023-02-24

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

 • Data aktu prawnego: 2023-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-03-01

  z wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1635 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1610 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 557 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1061 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1328 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1626 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1727 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1900 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1969 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2305 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2470 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2528 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 66 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 171 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień