Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 414

Data ogłoszenia: 2023-03-03

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 • Data aktu prawnego: 2022-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-29

  z wyjątkiem:
  1) art. 53, art. 60, art. 67, art. 72 i art. 77–79, które weszły w życie z dniem 31 lipca 2022 r.;
  2) art. 48 i art. 57 pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1592 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2508 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 14 ust.4

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, uwzględniając ujednolicenie sposobu przekazywania tych informacji oraz efektywność sprawowania nadzoru przez Komisję.

   

  [Szczegóły]