Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 497

Data ogłoszenia: 2023-03-16

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-03-31

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 3, 4 i 120, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1, które weszły w życie z dniem 17 marca 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 1 lit. a i c, pkt 5 lit. b, c, e i h, pkt 6, 7, 13–34, pkt 36 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie oraz tiret trzecie, pkt 44 lit. a, pkt 45 lit. c i d, pkt 46–48, pkt 73 lit. a, pkt 74, 75, 86–88, 93, 95, 96, 105–107, 111, 112, 117, 119, pkt 126 lit. b oraz art. 5 pkt 2, art. 6, art. 8, art. 9, art. 12 i art. 14, które wchodzą w życie w terminie określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7;
  3) art. 1 pkt 42 lit. c i pkt 58, które wchodzą w życie w terminie określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 8.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1669 -  Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi przekazywania informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania oraz usługi przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1514 -  Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usług, o których mowa w art. 19 § 7, art. 19a § 5, art. 36 § 1 i 3, art. 53b § 2 i art. 56 § 2b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1513 -  Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1243 -  Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia terminu dokonania przez gminy weryfikacji poprawności danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz wprowadzenia przez gminy do Centralnego Rejestru Wyborców zmian danych w zakresie, w jakim wiążą się z pozbawieniem prawa wybierania i wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek
 • Dz.U. 2023 r. poz. 878 -  Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu uzupełnienia Centralnego Rejestru Wyborców o numery i granice obwodów głosowania i okręgów wyborczych oraz zasilenia Centralnego Rejestru Wyborców danymi z rejestru PESEL i danymi przekazanymi przez Państwową Komisję Wyborczą
 • Dz.U. 2023 r. poz. 625 -  Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień