Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 535

Data ogłoszenia: 2023-03-21

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-06-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 12, który wszedł w życie z dniem 22 marca 2023 r., z mocą od dnia 1 marca 2023 r.;
  2) art. 13, który wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1214 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 8 i art. 13 pkt 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1249 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. (art. 1 i art. 13 pkt 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2 i art. 13 pkt 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 447 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1125 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 13 pkt 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1375 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2151 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 3 i art. 13 pkt 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2516 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 7 i art. 13 pkt 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 156 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 165 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 171 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 5 i art. 13 pkt 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 289 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 13)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień