Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 547

Data ogłoszenia: 2023-03-23

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-04-07

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1 w zakresie art. 15c, art. 1 pkt 23, art. 4 pkt 1 w zakresie art. 11c oraz art. 30, które wchodzą w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 26 lit. b i c oraz pkt 27, które weszły w życie z dniem 23 kwietnia 2023 r.;
  3) art. 1 pkt 30–33, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.;
  4) art. 1 pkt 60 i 74 oraz art. 29, które wchodzą w życie z dniem 24 września 2023 r.;
  5) art. 9 i art. 31 pkt 3, które weszły w życie z dniem 5 czerwca 2023 r.;
  6) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 24 marca 2024 r.;
  7) art. 17 i art. 18, które weszły w życie z dniem 24 marca 2023 r., z mocą od dnia 7 marca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1697 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1061 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1264 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 103 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 199 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 202 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 410 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 519 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 1)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • M.P. 2023 r. poz. 548 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień