Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 588

Data ogłoszenia: 2023-03-28

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-04-28
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1479 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wzorów świadectw jakości
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 35 ust.9

  Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości potwierdzającego zgodność produkcji produktu ze specyfikacją produktu, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności, jednolitości i czytelności wystawianych świadectw jakości oraz mając na względzie prawidłowe oznaczanie produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych oraz rodzaj tych produktów.

  [Szczegóły]
 • art. 44

  Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 166a rozporządzenia nr 1308/2013, określić na danym obszarze dopuszczalną wielkość podaży produktów, o których mowa w tym przepisie, mając na względzie wielkość produkcji i jakość produktu objętego nazwą pochodzenia lub oznaczeniem geograficznym, zapotrzebowanie na ten produkt na rynku oraz możliwości wytwórcze producentów tego produktu.

  [Szczegóły]