Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 595

Data ogłoszenia: 2023-03-29

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-04-13
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1484 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1941 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2569 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień