Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 605

Data ogłoszenia: 2023-03-30

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-04-14

  z wyjątkiem:
  1) art. 15, art. 81 pkt 1 i 3, art. 88 pkt 1 w zakresie art. 2 pkt 5, pkt 2 w zakresie art. 15 ust. 1 pkt 7, pkt 4 lit. b oraz art. 91, które weszły w życie z dniem 31 marca 2023 r.;
  2) art. 87 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 451 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (art. 88)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1657 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 86)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1731 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 81)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 85)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2258 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (art. 87)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2301 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 82)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2524 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (art. 84)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2561 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 83)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 80)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2343 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2276 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia regulaminu Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych oraz wysokości wynagrodzenia członków tej Komisji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2097 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1702 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1484 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów w związku ze sporządzaniem oceny etycznej badania klinicznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień