Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 633

Data ogłoszenia: 2023-04-03

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • M.P. 2019 r. poz. 1196 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020
 • M.P. 2019 r. poz. 927 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2019 r. poz. 892 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020
 • M.P. 2018 r. poz. 1249 -  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
 • M.P. 2018 r. poz. 725 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • M.P. 2018 r. poz. 724 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2293 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2075 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1945 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1615 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1118 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1052 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 321 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2033 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1229 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 425 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2144 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1941 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1840 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 16
 • art. 97 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

  5) innych niż określone w pkt 1–4

  - w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) metody szacowania wartości informacji geologicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 100 ust.10 pkt 4

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 125 ust.7

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne, w tym warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

   

   

   

  [Szczegóły]