Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 641

Data ogłoszenia: 2023-04-04

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-04-26
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1872 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1969 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1563 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 627 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2156 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1140 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1762 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1061 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1626 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1727 Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (art. 19)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1732 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1969 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2305 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2470 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 66 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 18)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 171 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 208 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 221 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 20)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 17)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień