Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 658

Data ogłoszenia: 2023-04-06

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

 • Data aktu prawnego: 2023-02-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-04-21
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 398 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 22)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 240 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1425 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1626 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1634 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 20)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2287 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2528 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2561 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 194 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (art. 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 390 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 17)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 581 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 19)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 23)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień