Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 803

Data ogłoszenia: 2023-04-27

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

 • Data aktu prawnego: 2023-01-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-05-12

  z wyjątkiem:
  1) art. 10 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2023 r.;
  2) art. 5, art. 14 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 13)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1795 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1043 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1538 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 672 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1634 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1668 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2151 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2516 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (art. 10)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 165 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 221 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 259 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 775 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień