Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 1997 r. Nr 102 poz. 643

Data ogłoszenia: 1997-09-01

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

 • Data aktu prawnego: 1997-08-01
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-10-17

  Z wyjątkiem przepisów art. 5 ust. 1 oraz art. 88 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 • Data uchylenia: 2015-08-30
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 654 - (art. 156) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 197 poz. 1307 - (art. 5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 112) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 178 poz. 1375 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2009 r. Nr 56 poz. 459 - (art. 4) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1417 - (art. 77) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2001 r. Nr 98 poz. 1070 - (art. 189) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dz.U. 2000 r. Nr 53 poz. 638 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2000 r. Nr 48 poz. 552 - (art. 7) Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień