Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 825

Data ogłoszenia: 2023-04-28

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 16, art. 19 i art. 20, które weszły w życie z dniem 29 kwietnia 2023 r.;
  2) art. 18, który wchodzi w życie z dniem 22 maja 2023 r.;
  3) art. 1, art. 3, art. 4, art. 9 pkt 1, 2 i 7, pkt 10 lit. b i c oraz pkt 12, art. 11 pkt 1 i 5, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 oraz art. 24, które wchodzą w życie z dniem 13 maja 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 187 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 396 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1467 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1520 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1710 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2082 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2244 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2253 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2554 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 pkt 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 pkt 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 91 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 326 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (art. 18)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 434 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 15)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 646 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 656 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 681 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 685 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 753 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 11)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 46) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 40) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień