Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 852

Data ogłoszenia: 2023-05-05

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-05-20

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, art. 7 i art. 22, które weszły w życie z dniem 6 maja 2023 r.;
  2) art. 10 oraz art. 23–26, które wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.;
  3) (uchylony)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 275 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1138 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 10 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 100 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 351 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 711 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (art. 9)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2768 - (art. 5) Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 58) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień