Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 877

Data ogłoszenia: 2023-05-09

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-05-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 2, art. 5, art. 9–11 oraz art. 19, które weszły w życie z dniem 10 maja 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 5 w zakresie art. 3b ust. 3 i pkt 18 w zakresie art. 40a pkt 3 oraz art. 7 pkt 4 w zakresie art. 14b i pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;
  3) art. 8 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2024 r.;
  4) art. 8 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 30 marca 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1706 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1903 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 143 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 699 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1549 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2236 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2519 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2625 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 160 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień