Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 900

Data ogłoszenia: 2023-05-12

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 • Data aktu prawnego: 2016-12-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2017-09-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2017 r.;
  2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2005 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1718 - (art. 4) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 10) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 900
  • Dz.U. 2023 r. poz. 185 - (art. 15) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2089 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1730 - (art. 5) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1700 - (art. 389) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1383 - (art. 7) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1116 - (art. 5) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 119) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 763) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1082
  • Dz.U. 2021 r. poz. 762 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2021 r. poz. 619 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 4 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1378 - (art. 17) Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 910
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 28) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2248 - (art. 1 i 4) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2197 - (art. 68) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 74) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1681 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1680 - (art. 16) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1287 - (art. 7 pkt 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1078 - (art. 30) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1148
  • Dz.U. 2019 r. poz. 761 - (art. 2) Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 148) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 534 - (art. 93 i 97) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 156) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1290 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 154) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 996
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 180) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2203 - (art. 86) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 949 - (art. 4) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2017 r. poz. 59
  Liczba aktów wykonawczych: 155
 • Dz.U. 2024 r. poz. 110 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 • M.P. 2024 r. poz. 85 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
 • Dz.U. 2024 r. poz. 80 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
 • Dz.U. 2024 r. poz. 50 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Dz.U. 2024 r. poz. 31 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 15 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2738 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2736 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2656 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2647 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2024
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2578 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2547 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2468 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2444 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2387 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2386 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2352 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2322 -  Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2301 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2175 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 21
 • art. 28a ust.12

  Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 44b ust.12 pkt 1

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

  nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wykaz rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych, ewidencji, baz danych lub innych zasobów infor-

  matycznych, z których administrator Portalu może pobrać dane, oraz jednostek organizacyjnych podległych

  ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyż-

  szego i nauki lub nadzorowanych przez tych ministrów prowadzących te rejestry publiczne, systemy teleinfor-

  matyczne, ewidencje, bazy danych lub inne zasoby informatyczne,

  – mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

  uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 44b ust.12 pkt 2

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

  nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  2) warunki korzystania z Konta, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników w Portalu

  – mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

  uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 44b ust.12 pkt 3

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

  nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wykaz oświadczeń, wniosków, upoważnień oraz innych dokumentów, które mogą być składane do jednostek systemu oświaty lub podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

  – mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

  uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 44b ust.12 pkt 4

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

  nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wykaz dokumentacji gromadzonej w Portalu przez jednostki systemu oświaty oraz podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki

  – mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

  uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 47 ust.1 pkt 3a

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

  a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia

  - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 47 ust.1 pkt 3b

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

  b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

   

  [Szczegóły]
 • art. 47 ust.1 pkt 3c

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

  c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

  - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 47 ust.1 pkt 3d

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

  d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 47 ust.1 pkt 3e

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

  e) przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych

  - uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu

   

   

   

   

  [Szczegóły]