Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 919

Data ogłoszenia: 2023-05-16

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

 • Data aktu prawnego: 2023-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 ust. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2023 r.;
  2) art. 3 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2026 r.;
  3) art. 43, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1715 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1651 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 25
 • art. 11 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej, o którym

  mowa w art. 4, w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia

   

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób i tryb oceny, o której mowa w art. 4 ust. 6 i art. 6 ust. 3, dokonywanej przez Dyrektora TDT

   

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wzór sprawozdania z oceny dokonywanej przez Dyrektora TDT

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach krajowej homologacji typu pojazdu oraz szczegółowy

  sposób przeprowadzania tych procedur

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  2) wymogi alternatywne stosowane w procedurze krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  3) szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służb technicznych w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz

  pojazdów produkowanych w małych seriach

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  4) zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji w związku z procedurą

  krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych w małych seriach

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  5) wzory dokumentów stosowanych w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych

  w małych seriach

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  6) wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

   

  [Szczegóły]
 • art. 54 ust.1 pkt 7

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:

  7) wzór i opis znaku stosowanego w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych

  w małych seriach

   

   

  [Szczegóły]