Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 919

Data ogłoszenia: 2023-05-16

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

 • Data aktu prawnego: 2023-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 ust. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2023 r.;
  2) art. 3 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2026 r.;
  3) art. 43, który wchodzi w życie z dniem 17 maja 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2385 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2081 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2001 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2023 r. w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1715 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1651 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 57 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki wydawania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu przedmiotu wyposażenia lub części, które mogą stwarzać

  poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 57 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcj

  – uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska

   

   

   

   

  [Szczegóły]