Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

 • Data aktu prawnego: 2018-11-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2019-07-12

  z wyjątkiem:
  1) (uchylony);
  2) art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 45–48, które weszły w życie z dniem 12 lipca 2020 r.;
  3) art. 5 ust. 2 pkt 27 w zakresie, w jakim dotyczy profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, i art. 71, które weszły w życie z dniem 11 lipca 2019 r.;
  4) art. 17 ust. 2 i art. 22–33, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.;
  5) art. 42, który wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2021 r.;
  6) art. 67, który wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2329 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2403 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1456 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1289 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1281 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1266 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień