Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1059

Data ogłoszenia: 2023-06-05

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-05-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 1, pkt 2 lit. c i pkt 3, art. 10 pkt 11 i 13–15 oraz art. 25, które weszły w życie z dniem 6 czerwca 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 35 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.;
  3) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;
  4) art. 1 pkt 23 lit. a tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r.;
  5) art. 4 pkt 1–7 i 10–14, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 4a oraz art. 29 ust. 1 i 3–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1043 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 13 i art. 14 pkt 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 143 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1634 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2073 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2540 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 8 i art. 13 pkt 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 5, art. 13 pkt 2 i art. 14 pkt 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4 i art. 13 pkt 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 556 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 12)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 41) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1705 - (art. 11) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień