Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1088

Data ogłoszenia: 2023-06-12

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-08-01

  z wyjątkiem przepisów:
  1) art. 2 pkt 21 i 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  2) art. 3, art. 7, art. 8 pkt 3 i 4, art. 9, art. 13 ust. 2 i art. 16–26, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  3) art. 10, art. 12 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 27 czerwca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1992 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2447 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1032 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1969 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2057 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 103 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 171 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 202 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 742 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1080 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 3)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień