Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1113

Data ogłoszenia: 2023-06-15

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

 • Data aktu prawnego: 2023-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-06-30

  z wyjątkiem:

  1) art. 40, który wszedł w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;

  2) art. 41 i art. 44, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 41)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 344 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 37)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 892 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 39)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 38)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień