Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1114

Data ogłoszenia: 2023-06-15

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

 • Data aktu prawnego: 2023-05-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-01

  z wyjątkiem:

  1) art. 22, art. 31, art. 42 i art. 43, które weszły w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;

  2) art. 27, art. 28, art. 33 i art. 34, które wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2023 r.;

  3) art. 29 pkt 14 w zakresie art. 9b ust. 7 i 8 oraz art. 46 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  4) art. 15 i art. 29 pkt 5 lit. c w zakresie art. 3 ust. 2a, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 756 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 26)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1043 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 21)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (art. 28)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2158 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (art. 27)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 295 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (art. 22)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 790 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 859 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (art. 29)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 926 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 25)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień