Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1123

Data ogłoszenia: 2023-06-16

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-05-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 pkt 1‒5, pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2–11, oraz pkt 9‒13, art. 5 pkt 16, art. 10 oraz art. 13–15, które wchodzą w życie z dniem 17 września 2023 r.;
  2) art. 2 pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 2 i pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 17 czerwca 2024 r.;
  3) art. 1 pkt 9 i 10, art. 2 pkt 8 lit. a, art. 5 pkt 7‒15 oraz pkt 20‒22, które wchodzą w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18;
  4) art. 5 pkt 18, który wchodzi w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21;
  5) art. 8, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2147 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2201 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2277 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 57 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 622 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 1)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • M.P. 2023 r. poz. 904 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień