Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1234

Data ogłoszenia: 2023-06-29

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel

 • Data aktu prawnego: 2023-05-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-14

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2–6, art. 10 ust. 4 pkt 2 i art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 (art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b - 29 lipca 2023 r., na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji: M.P. 2023 r. poz. 707);
  2) art. 23, art. 31 pkt 1 i 3–7, art. 39, art. 48, art. 51, art. 68 i art. 72, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;
  3) art. 24, art. 25, art. 40 pkt 1–4, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113c, i art. 61–67, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1;
  4) art. 29, art. 36, art. 42, art. 45, art. 50, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113d, art. 55 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 (art. 76 ust. 1 pkt 3 i 6 - komunikat Ministra Cyfryzacji: M.P. 2024 r. poz. 195; art. 76 ust. 1 pkt 1 i 6 - komunikat Ministra Cyfryzacji: M.P. 2024 r. poz. 559);
  5) art. 32 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
  6) art. 39 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 80 ust. 1;
  7) art. 37 pkt 1–4 i 6–11, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 (art. 75 ust. 1 pkt 1 - 29 grudnia 2023 r., na podstawie komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii: M.P. 2023 r. poz. 1385);
  8) art. 49 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 81 ust. 1.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 541 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 44)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 48)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1342 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (art. 36)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1744 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 43)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1797 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 46)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 51)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 671 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1138 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 30)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1188 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 28)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1339 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 27)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1343 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 38)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1555 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 41)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1731 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 29)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1873 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (art. 50)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 54)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2151 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 23)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2230 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 25)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2236 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (art. 57)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2280 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (art. 55)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2500 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 26)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2561 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 34)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2597 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 33)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 60)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2702 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 42)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2705 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (art. 59)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2754 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (art. 58)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 57 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 35)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 100 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 32)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 103 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 52)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 141 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (art. 53)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 269 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 56)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 47)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 622 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 39)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 742 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 49)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 984 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 31)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1213 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 45)

Hasła:

 • Dz.U. 2024 r. poz. 854 - (art. 11) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • M.P. 2024 r. poz. 559 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentów – „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
 • M.P. 2024 r. poz. 195 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentów – „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
 • M.P. 2023 r. poz. 1385 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1342 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1339 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel
 • M.P. 2023 r. poz. 736 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel
 • M.P. 2023 r. poz. 707 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 7 ust.6

  W razie wystąpienia okoliczności albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których dokument mObywatel nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego, mając na uwadze zapewnienie niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzania tożsamości lub obywatelstwa polskiego.

  [Szczegóły]
 • art. 13 ust.2

  Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje odpowiednio o unieważnieniu certyfikatów użytkowników aplikacji mObywatel i zawieszeniu oraz przywróceniu świadczenia usług związanych z tymi certyfikatami.

  [Szczegóły]